Udar mózgu może być powikłaniem cukrzycy typu 2

Akcja specjalna „ZADBAJ O SERCE W SWOJEJ RODZINIE”
Choroby układu sercowo-naczyniowego w połączeniu z cukrzycą typu 2 znacząco pogarszają jakość życia, a nieleczone lub źle leczone stanowią poważne zagrożenie zawałem lub udarem mózgu. Dlatego warto zrobić wszystko, by do nich nie dopuścić.

Wśród czynników predysponujących do wystąpienia udaru mózgu mamy takie, na które nie mamy wpływu jak: wiek, płeć męska, uwarunkowania genetyczne, jak i czynniki modyfikowalne, do których oprócz tych związanych ze stylem życia (dietą, aktywnością fizyczną, stosowaniem używek) należą także choroby zwiększające ryzyko wystąpienia udaru.

Wśród nich są m.in. choroby serca, w tym migotanie przedsionków, świeżo przebyty zawał serca, nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia gospodarki lipidowej oraz cukrzyca.
„Cukrzyca uszkadza śródbłonek naczyń, co prowadzi do rozwoju miażdżycy i powoduje tworzenie się skrzeplin, które zamykają naczynia mózgowe. Dochodzi wtedy do tzw. udaru kardiogennego. Najczęściej dotyczy to przypadków migotania przedsionków, które predysponują do wytwarzania się skrzeplin w sercu” – tłumaczy dr n.med. Elżbieta Zinka z Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego Koszalinie.

Udary u coraz młodszych

Udar mózgu jest poważnym problemem społecznym, stanowi drugą - po chorobie niedokrwiennej serca przyczynę zgonu lub długotrwałej niepełnosprawności. W Polsce rocznie udaru doznaje około 90 tys. osób.

„Obserwujemy istotny wzrost zachorowań na udar mózgu u osób młodych i w średnim wieku, ponad 30% incydentów udarowych występuje u osób poniżej 65. roku życia” – zwraca uwagę neurolog dr Katarzyna Kaczmarek z Oddziału Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

Jak zmniejszyć ryzyko

Jak podkreślają specjaliści można jednak wiele zrobić, by zmniejszyć ryzyko udaru mózgu.

Zdrowy styl życia, dbanie o dietę, regularne badania, codzienny wysiłek fizyczny, ale także wypoczynek i unikanie stresu. To poprawia funkcjonowanie organizmu i pomaga także w profilaktyce cukrzycy typu 2.

Specjaliści zalecają dietę śródziemnomorską bogatą w warzywa i owoce, zawierającą także: orzechy, pieczywo pełnoziarniste, produkty mleczne, ryby, oliwę z oliwek. Ważne jest ograniczenie soli.

Regularny wysiłek fizyczny (minimum 3-4 razy w tygodniu po 40-60 min), który pomaga utrzymać właściwą masę ciała (zaleca się nie przekraczanie wartości BMI 25).
Niezwykle ważna jest też właściwa terapia cukrzycy i utrzymywanie prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego (nie większych niż 130/80mmHg), oraz poziomu cholesterolu (LDL poniżej 70mg/dl) - czyli przestrzeganie zaleceń lekarza.

„Od kilku lat dostępne są nowoczesne leki przeciwkrzepliwe – doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K, które ułatwiły i udoskonaliły terapię, a przede wszystkim uczyniły ją bezpieczniejszą. Dowiedziono, że korzyści z zapobiegania udarowi mózgu w przebiegu migotania przedsionków, uzyskane dzięki działaniu przeciwkrzepliwemu, wyraźnie przeważają jednak nad ryzykiem związanym z krwawieniem” – mówi kardiolog dr E. Zinka.

Poznaj objawy

Warto znać objawy udaru mózgu, bo szybka reakcja daje szanse na wyleczenie.

„Aby to było możliwe chory musi trafić do specjalisty nie później niż do 6 godzin od wystąpienia pierwszych objawów. To czas, w którym podanie leków lub zabieg może zatrzymać postęp choroby, a nawet odwrócić skutki udaru mózgu” – mówi neurolog dr K. Kaczmarek.

Dlatego, gdy zauważymy u kogoś w naszym otoczeniu opadnięcie kącika ust, zaburzenia mowy polegające na tym, że pacjent mówi niewyraźnie albo nie rozumie co się do niego mówi, niedowład kończyn po jednej stronie ciała - powinniśmy natychmiast reagować i dzwonić na pogotowie ratunkowe pod numer 999 lub 112.

Więcej porad i informacji o akcji edukacyjnej „Zadbaj o serce w swojej rodzinie” na stronach kampanii www.stopudarom.pl oraz www.dluzszezyciezcukrzyca.pl.

*

Dodaj ogłoszenie